Nokia Lumia 1520:

Display                199 CHF

Nokia Lumia 1020:

Display              199 CHF


Nokia Lumia 925:

Display                199 CHF

Nokia Lumia 920:

Display              199 CHF


Nokia Lumia 900:

Display                199 CHF

Nokia Lumia 820:

LCD             199 CHF
Digitizer             169 CHF